Visningar bokas på salver.se.
Visningen tar ca 1 timme
Max 15 pers/ grupp
Privata visningar via förfrågning - salver.se
Kostnad 1000: -
Våningen ligger 1 tr upp utan hiss