Aktuellt

Visningar

Länkar

Torsten Nordströms museum

Månadens föremål
September 2023

Bindmössa

Silkesfjärilar har en magisk förmåga att skapa silkestråd av trädens gröna blad. Siden blev under 1600-1800-talet den exklusiva lyxvaran som har sitt ursprung i Kina. Det äldsta arkeologiska fragmentet som har påträffats hittades i Wuxing och är daterat till neolitikum, ca 2750 f. Kr. Sidenet hittade sin väg till Sverige via bland annat Hansan under 1600-talet och Ostindiska kompaniet på 1700-talet men man började också väva siden i Sverige under 1600-talet. Det första väveriet upprättades 1649 av holländaren Jacob van Utenhoven på Södermalm (Fatburssjön) i Stockholm men höll, åtminstone i början, inte samma klass som det importerade sidenet. K.A. Almgrens sidenväveri kom först senare och hade sin storhetstid i mitten på 1800-talet.

Torsten Nordström samlade på sidensjalar och det finns ca 180 bevarade i samlingen. Många av dem användes även som draperier och överkast. Samlingen kan vara en av de största privata samlingarna i landet.

Det finns även en liten bindmössa med blå bakgrund och blommönster. En bindmössa är en liten rundkullig styv kvinnomössa, idag främst vanlig i folkdräkter. Namnet kommer av att den drogs ihop i nacken av band. Mössan har sitt ursprung i Frankrike där den bars som ett änkeplagg, tillsammans med ett dok, i mitten av 1500-talet.

Den har stora likheter med en bindmössa i svart tyg, som finns på Nordiska museet. Tyget vävdes troligen av Casparsson & Schmidt som, enligt fabrikens egna rapporter, var den enda fabriken som tillverkade tyg för bindmössor vid denna tid.

Sidentyg som var ämnat för bindmössor är typiskt svenskt. Det fanns en stor produktion av den här typen av tyger på 1700-talet, men den minskade till endast 500-1000 bitar/år enligt rapporter för åren 1801-1861. Broderade tyger för bindmössor tillverkades och såldes som ”stuvbitar”, så en del av fabrikens tyger var nog broderade och inte vävda. Detta sköttes troligen av tillfälligt anställda broderikunniga kvinnor.

Ann Gustavsson 5 maj 2023.

Referenser:
Bergström, Eva & Öhrlén, Peter (2005) Siden. Stockholm. Natur och Kultur/Fakta etc.

Ciszuk, Martin (2012) Silk-weaving in Sweden during the 19 th century. Textiles and texts – An evaluation of the source material. Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy. Department of Product and Production Development, Design & Human Factors. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

Nordiska museet 20230505: https://digitaltmuseum.se/021028422997/bindmossa

Wikipedia 20230505:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bindm%C3%B6ssa


Tidigare månaders föremål.

© 2023 Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse